Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Aktualności 2022/2023

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku po raz kolejny uczestniczył w międzynarodowym programie ,,Otwarta Firma” promującym świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw, realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W dniach 14–18 listopada  uczniowie ZST w Leżajsku wzięli udział w prelekcjach, warsztatach, indywidualnych  spotkaniach z przedstawicielami różnych firm i instytucji naszego regionu.

Odwiedzili nas pracownicy:

 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie;
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – WUP w Rzeszowie;
 • Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A w Rzeszowie;
 • Superior Industries Production Poland sp.zo.o.  w Stalowej Woli;
 • B&P Engineering  w Przeworsku;
 • RSTECHNOLOGY w Gniewczynie Trynieckiej;
 • Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku;
 • Starosta Powiatowego w Leżajsku -Powiatowy Rzecznik Konsumenta;
 • StelSpaw sp. z o.o. w Leżajsku;
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku;
 • Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Leżajsku

Zaproszeni goście w ciekawy sposób zaprezentowali działalność swojej firmy i plany rozwoju na przyszłe lata. Zapoznali młodzież z  aktualną sytuacją osób poszukujących pracy, a także przedstawili oferty pracy, z których mogą skorzystać uczniowie.

Prezentacje połączone z prelekcjami pracowników, uświadomiły młodzieży, że przedsiębiorczość to kompetencja kluczowa, która daje przewagę na rynku pracy
i w biznesie. Młody człowiek posiadający tę kompetencję będzie mocniej angażował się
w zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności.

Z pewnością takie inicjatywy stanowią możliwość lepszego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy oraz zwiększają motywację do nauki.

Organizatorom Programu „Otwarta Firma”, wspaniałym wolontariuszom, którzy przeprowadzili prelekcje, składamy serdeczne podziękowania za współpracę ze szkołą, okazaną życzliwość i podzielenie się z młodzieżą swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Skip to content