Powrót do Grecji w ramach Programu Erasmus+!

1
Aktualności 2022/2023

Powrót do Grecji w ramach Programu Erasmus+!

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2023/2024 będziemy realizować kolejny projekt w ramach Akredytacji Erasmusa. Wniosek numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000125518 otrzymał dofinansowanie w wysokości 52 535,00 euro. Dzięki temu będziemy mogli zorganizować zagraniczną mobilność zawodową dla 22 uczniów, którzy pod opieką 2 nauczycieli wyjadą na dwa tygodnie do Grecji, aby realizować tam program praktyk zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy.

Projekt w swoim założeniu ma realizować potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkoły, jako placówki. Zarówno nauczyciele i uczniowie, będą mieli okazję przetestować swoje umiejętności językowe w praktyce, podczas dwutygodniowego pobytu w Grecji, co niewątpliwie pozwoli im przełamać barierę językową i skorzystać ze swojego potencjału w praktyce. Realizacja projektu pozwoli zdobyć naszej szkole kolejne międzynarodowe doświadczenie i pozyskać nowych partnerów zagranicznych, co zwiększy nasze możliwości w zakresie współpracy i realizacji różnych inicjatyw o zasięgu europejskim. Dzięki temu będziemy w stanie zaoferować młodzieży jeszcze bogatszą i ciekawszą ofertę edukacyjną, co jest jednym z głównych celów naszej działalności i kierunkiem rozwoju placówki.

Inne potrzeby i rezultaty realizowane w ramach projektu to:

  •  Podnoszenie kompetencji językowych uczniów oraz nauczycieli, którzy będą mieli okazje codziennej komunikacji w języku angielskim.
  •  Rozwijanie wśród uczniów kompetencji miękkich i zawodowych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy w przyszłości.
  •  Modyfikacja programów kształcenia w oparciu o standardy i potrzeby rynku pracy.
  • Unowocześnianie metodologii nauczania w szkole poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między sektorem przedsiębiorstw, a systemem edukacji.

Głównym celem realizacji projektu jest wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy 22 uczestników zagranicznych praktyk zawodowych, wzrost przedsiębiorczości, kreatywności, jak również rozwój kompetencji związanych z kształconą profesją. Wyjazd na staż, oprócz wartościowego i mierzalnego rozwoju umiejętności o charakterze zawodowym, daje możliwość poznania innego kraju, jego kultury, historii, języka, uwarunkowań klimatyczno-przyrodniczych, specyfiki, dostrzeżenia różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi państwami oraz rozszerzenia perspektywy postrzegania świata.

Akredytacja Erasmusa to pokłosie wysokiej jakości działań naszej szkoły na polu realizacji projektów mobilnościowych. Jej przyznanie gwarantuje regularne otrzymywanie środków finansowych na realizację działań międzynarodowych, w tym właśnie zagranicznych praktyk zawodowych.

Skip to content