SZKOLNY KONKUR FOTOGRAFICZNY

foto
Aktualności 2022/2023

SZKOLNY KONKUR FOTOGRAFICZNY

SZKOLNY KONKUR FOTOGRAFICZNY

DLA   MŁODZIEŻY   ZESPOŁU   SZKÓŁ   TECHNICZNYCH   

W   LEŻAJSKU

  

         B A R W Y   L A T A

W konkursie mogą brać udział jedynie prace, będące oryginalnymi  pracami autora.

Uczestnicy prezentują w swoich pracach to, co uważają za najciekawsze. Może  to być krajobraz naturalny,  krajobraz antropogeniczny (zabudowa miejska lub wiejska), osoby, pojedyncze rośliny i zwierzęta, a także martwą naturę ( skały, kwiaty w wazonie itp.) . Fotografie mogą być modyfikowane przy użyciu programów graficznych.

Każdy uczestnik może zgłosić do  konkursu: 1 – 3 pojedynczych zdjęć.

Format  fotografii: wyłącznie forma  elektroniczna wielkość pliku z jednym zdjęciem  od 1MB, 300dpi, przynajmniej 2629pix – bok dłuższy i  1752pix  – krótszy bok.

Do zdjęć należy  dołączyć pisemną zgodę – rodzica lub prawnego opiekuna, na  udział niepełnoletniego ucznia w konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do pani Anny Węglarz lub  biblioteki  szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku  zdjęć w postaci plików cyfrowych  na dowolnym nośniku.

Termin składania  prac: od 11 – 30 września   2023 r.

Rozstrzygniecie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach, nastąpi do 13. 10. 2023r.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody, zaś nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane w szkolnej galerii „ Misz – Masz”.

Prace fotograficzne przechodzą na własność organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć w celu promocji młodych talentów. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.

 Regulamin konkursu i tekst zgody na udział w konkursie dostępny na stronie internetowej  www.zst.lezajsk.pl

Skip to content