Rekrutacja 2024

Rekrutacja 2024

Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2024/25 dla:

Wnioski

13 maja - 16 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Świadectwo

21 czerwca - 8 lipca 2024 r. do godz. 15.00

badania lekarskie

13 maja - 18 lipca 2024 r.

Lista zakwalifikowanych

16 lipca 2024 r. do godz. 12.00

Lista ostateczna

19 lipca 2024 r. do godz. 12.00

Potwierdzenie

16 lipca - 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

REGULAMINY, KOMUNIKATY i AKTY PRAWNE

Wniosek do szkoły

Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Technicznych dla Absolwentów Szkół Podstawowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – publikacja wizerunku i danych identyfikacyjnych

Skip to content