• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Rusza rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Erasmus+

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1024x186.png

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125518 realizowanego przez ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000046828, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Rekrutacja dotyczy mobilności, w której udział weźmie w sumie 22 uczniów kształcących się w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Pojazdów Samochodowych. Mobilność odbędzie się w dniach 23 października do 3 listopada 2023 roku (+ 4 dni podróży). Wszystkich uczniów chętnych do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i złożenie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami w Sekretariacie szkoły do 7 września 2023 roku włącznie.

W ramach mobilności uczniowie realizować będą program praktyk zawodowych wgreckichprzedsiębiorstwach, a także program edukacyjno-kulturowy. Przed wyjazdem przejdą również cykl szkoleń przygotowawczych.

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w praktykach zagranicznych

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Rekrutacji

Zał. 1 do Formularza Zgłoszeniowego

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Możesz również polubić…

Skip to content