Projekt „Mobile Water Monitoring Platform” w finale konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”

01111
Osiągnięcia ZST

Projekt „Mobile Water Monitoring Platform” w finale konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”

Wartość naukowa projektu, inwencja i oryginalność w wyborze tematu, kreatywność
w identyfikacji i podejściu do problemu badawczego, stopień samodzielności wykonanych badań, poprawność metodologiczna, proponowany sposób analizy wyników, właściwe zaplanowanie prac, założony budżet i sposób wykorzystania zasobów, odpowiednie wykorzystanie wsparcia merytorycznego, sposób przedstawienia informacji o projekcie – takimi kryteriami kierowała się komisja oceniająca 21 projektów zakwalifikowanych do etapu regionalnego konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”, którego organizatorem jest Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Z radością informujemy, że wśród pięciu projektów z województwa podkarpackiego, które wywalczyły awans do finału konkursu znalazł się projekt „Mobile Water Monitoring Platform” wykonany przez Pawła Gałuszę oraz Mateusza Czuchę – tegorocznych absolwentów technikum mechatronicznego, a w chwili zgłoszenia pracy – uczniów klasy maturalnej. Opiekunem merytorycznym projektu jest nauczyciel przedmiotów mechatronicznych pan Robert Maruszak.

Skip to content