II edycja Szkolnego Konkursu Gastronomiczno – Polonistycznego „Literackie smaki”

Literackie smaki
Aktualności 2021/2022

II edycja Szkolnego Konkursu Gastronomiczno – Polonistycznego „Literackie smaki”

9 marca, 20 chętnych uczniów klas II i III technikum (technik żywienia i usług gastronomicznych) i szkoły branżowej I stopnia (kucharz), przystąpiło do rywalizacji w II edycji Szkolnego Konkursu Gastronomiczno – Polonistycznego „Literackie smaki”. Cele tego przedsięwzięcia to: uświadomienie młodzieży rangi czytania ze zrozumieniem, rozwijanie zainteresowań gastronomicznych uczniów, promowanie kreatywności młodzieży w zakresie teoretycznych eksperymentów kulinarnych, zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z korelacji międzyprzedmiotowej.

            Uczniowie rywalizowali ze sobą przez 45 minut nadzorowani przez organizatorki – nauczycielki przedmiotów zawodowych Katarzynę Czerwonkę i Annę Zająć oraz nauczycielki języka polskiego Krystynę Giżę-Polak, Ewę Kossak-Hospod i Katarzynę Rudzińską. Udzielali odpowiedzi pisemnych obejmujących część gastronomiczną i część polonistyczną zagadnień, samodzielnie uzupełniając test dotyczący potraw, napojów i szeroko pojętej sztuki kulinarnej utrwalonej na kartach literatury polskiej reprezentowanej przez „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

            Starając się zachować poprawną pisownię i formę gramatyczną wyrazów, uczestnicy konkursu redagowali krótki tekst własny z zakresu gastronomii, zaproszenie i instrukcję. Musieli wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, redagowania pism użytkowych i kreatywnością w wykorzystaniu wiedzy oraz umiejętności gastronomicznych i polonistycznych. Według określonych regulaminem kryteriów, otrzymali punkty stanowiące o kolejności zdobytych miejsc, z uwzględnieniem czasu zakończenia pracy. Rozstrzygnięcie konkursu przez jury nastąpiło 11 marca.  Oto wyniki:

I miejsce – Julia Szenborn, kl. 3 TG

II miejsce ex aequo – Marta Bielecka, kl. 2TB i Agnieszka Smycz, kl. 3TL

III miejsce – Magdalena Nykiel, kl. 2TB

Wyróżnienie – Iwona Rynasiewicz, kl. 3K              

Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy, zaś dla  laureatów kupony upominkowe do zrealizowania w leżajskiej księgarni.

Skip to content