• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

SZKOLNY    KONKURS    FOTOGRAFICZNY

DLA   MŁODZIEŻY   ZESPOŁU   SZKÓŁ   TECHNICZNYCH   

W   LEŻAJSKU

           B A R W Y   L A T A

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym „Barwy Lata”.

Szczegóły poniżej.

W konkursie mogą udział jedynie prace, będące oryginalnymi  pracami autora. Uczestnicy prezentują w swoich pracach to, co uważają za najciekawsze. Może  to być krajobraz naturalny, krajobraz antropogeniczny (zabudowa miejska lub wiejska), osoby, pojedyncze rośliny i zwierzęta a także martwa natura ( skały, kwiaty w wazonie itp.) . Fotografie mogą być modyfikowane przy użyciu programów graficznych.

Każdy uczestnik może zgłosić do  konkursu  : 1 – 3 pojedynczych zdjęć.

Format  fotografii: wyłącznie forma  elektroniczna wielkość pliku z jednym zdjęciem  od 1MB, 300dpi, przynajmniej 2629pix – bok dłuższy i  1752pix  – krótszy bok.

Do zdjęć należy  dołączyć pisemną zgodę – rodzica lub prawnego opiekuna na  udział niepełnoletniego ucznia w konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do pani Anny Węglarz lub  Biblioteki  Szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku  zdjęć w postaci plików cyfrowych  na dowolnym nośniku.

Termin składania  prac: od 12 – 30 września   2022 r.

Rozstrzygniecie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach do 10. 10. 2022r.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane w szkolnej galerii „ Misz – Masz”

Prace fotograficzne przechodzą na własność organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć w celu promocji młodych talentów. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.

 Regulamin konkursu i tekst zgody na udział w konkursie dostępny na stronie internetowej  www.zst.lezajsk.pl

Zgoda

Możesz również polubić…

Skip to content