• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

8 marca w Nisku odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4 TD – Mateusz Iskra i Kacper Stopyra.
Uczestnicy etapu okręgowego rozwiązywali trzy zadania praktyczne, polegające na wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej i znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców.

Opiekę nad uczniami sprawował pan Artur Wiatrowicz.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów a jej główny cel to zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym.

Możesz również polubić…

Skip to content