• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Zrobili pierwszy krok do sukcesu – zostali stypendystami!

W bieżącym roku szkolnym dwudziestu pięciu uczniów naszej szkoły: Marek Grab,  Bartłomiej Majkut, Szymon Hanejko, Krzysztof Socha, Jan Kazak, Konrad Baj (wszyscy IV TD), Jakub Flis, Jacek Szul, Radosław Pytel (wszyscy III TD), Ernest Półćwiartek z IV TE, Dominik Tarnawski, Magdalena Peryga, Agnieszka Jagusztyn (wszyscy IV TG), Kacper Potoczny, Krystian Olszowy (III TI), Paweł Bosak z II TD, Daniel Turczyn z III TG, Wojciech Lorenc z IV TB, Karolina Banuch, Monika Gumula, Alicja Król (wszystkie IV TH), Natalia Kłos, Andżelika Brzuzan (obie III D), Anita Małecka z II C i Patryk Niemy z II A otrzymało stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Opiekunowie stypendystów: Pani Marta Śmiałek, Pani Ewa Kossak – Hospod, Pani Anna Skrzyńska, Pani Joanna Goździewska, Pani Ewelina Surma, Pani Anna Zając, Pani Renata Stopyra, Pani Hanna Janiszewska – Celej, Pan Tomasz Kasper, Pan Wojciech Miś, Pan Bronisław Marczak przygotowali Indywidualny Plan Rozwoju dla każdego z uczniów. Znalazły się w nim m.in. takie punkty jak: udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przeprowadzanie różnego rodzaju badań i projektów związanych z obranym kierunkiem nauki, poszerzanie zainteresowań związanych z naukami ścisłymi i przedmiotami zawodowymi, udział w ćwiczeniach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe, ukończenie różnego rodzaju kursów oraz zdobycie certyfikatów.

Jednymi z kryteriów przyznawania stypendiów były wyniki nauczania oraz szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych, które u naszych uczniów zostały ocenione bardzo wysoko. Otrzymane stypendium, w wysokości 4 tysięcy złotych, uczniowie przeznaczą na zakup pomocy dydaktycznych, książek, literatury fachowej, przydatnych w zdobywaniu wiedzy zawodowej. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami. Dzięki temu młodzież bierze udział w różnych przedsięwzięciach rozwijających ich zainteresowania przedmiotami zawodowymi. Wszyscy stypendyści mają udostępnione nowoczesne pracownie i laboratoria, w których mogą przeprowadzać własne badania potrzebne do realizacji planu rozwoju. Dzięki warunkom stworzonym przez szkołę uczniowie spełniają kryteria stypendialne, a otrzymane stypendium motywuje do dalszych działań.

Zachęcamy młodzież naszej szkoły do składania wniosków w przyszłym roku szkolnym a zainteresowanych odsyłamy do regulaminu umieszczonego na stronie www.podkarpackie.edu.pl

Możesz również polubić…

Skip to content