Zdobyliśmy certyfikat „Szkolny Klub Wolontariatu”

Szkolny Klub Wolontariatu wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie na prężnie działający Szkolny Klub Wolontariatu,  którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Dzięki pracy i ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy i opiekunów, udało się nam zrealizować wszystkie zadania. Po wykonaniu każdego zadania,  należało przesłać odpowiednie dokumenty potwierdzające jego wykonanie oraz sprawozdanie. Za każde wykonane zadanie można było zdobyć 10 punktów. Te, wykonane przez nas zostały ocenione na maksymalną liczbę punktów.

Konkurs obejmował następujące zadania:

  1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”?
  2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu.
  3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.
  4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.
  5. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu – wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat.
  6. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim.
  7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”.
  8. Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.
  9. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole ,np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp.
  10. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego dzieła DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY! To nasz wspólny SUKCES! W końcu to:

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

 

          Opiekunki  Szkolnego Klubu Wolontariatu – Dorota Dąbek, Małgorzata Jakubowska

Może Ci się również spodoba