Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty

Wyznaczcie sobie cele i dążcie do ich realizacji – takie słowa, podczas apelu inaugurującego nowy rok szkolny, skierowała do młodzieży Dyrektor szkoły Halina Samko. Zachęciła uczniów nie tylko do sumiennej pracy, ale też do tego, aby korzystali z działających w szkole kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, zdobywali dodatkowe kwalifikacje. Szczególne słowa powodzenia w nowej szkole skierowała do uczniów klas pierwszych. Na koniec swojego wystąpienia dodała, iż za mottem rozpoczętego właśnie roku szkolnego zostanie cytat Paulo Coelho: Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.   Sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym życzył też Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szymon Kusek. Oficjalne uroczystości zakończył krótki referat o tragicznych wydarzeniach września 1939 roku odczytany przez Kajetana Walawskiego.  

Może Ci się również spodoba