IV POWIATOWY KONKURS „LOSY ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Organizatorzy Powiatowego Konkursu „Losy Żołnierzy Wyklętych” serdecznie zapraszają młodzież naszej szkoły do udziału w IV edycji konkursu, która odbędzie się 27 marca 2019 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Zapisy u nauczycieli historii.

Informacje dodatkowe:

IV edycja konkursu poświęcona będzie postaciom: Łukasza Cieplińskiego i ks. Władysława Gurgacza.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Literatura:

Dawid Golik, Filip Musiał, Władysław Gurgacz. Jezuita wyklęty, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.

Józef Roman Maj, Łukasz Ciepliński. Oficer słusznej sprawy, Bellona, Warszawa 2017.

Joanna Wieliczka Szarkowa, Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie (rozdziały o Łukaszu Cieplińskim – str. 113 – 125  i Władysławie Gurgaczu – str. 391 – 403)

Wyklęci żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944 – 1963. Red. K. Krajewski i T. Łubaszewski, Warszawa, IPN 2017 (str. 185 – 189, 339 – 343).

  1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu;
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku–celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów; 6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie –bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie.
  6. Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli języków obcych zatrudnionych w ZST w Leżajsku odpowiedzialnych za ten konkurs. 11.
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i możliwości naniesienia zmian w powyższym regulaminie.

Może Ci się również spodoba