Spotkanie uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej

20240404095541
Aktualności 2023/2024

Spotkanie uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej

4 kwietnia uczniów klas maturalnych odwiedzili przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego (WMT) ze Stalowej Woli. Spotkanie miało na celu prezentację oferty edukacyjnej WMT oraz zachęcenie do podjęcia studiów wyższych.

W nowym roku akademickim 2024/2025 na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli planowane są następujące kierunki studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

  1. Inteligentne systemy i technologie produkcji (nowość)
  2. Zarządzanie i inżynieria produkcji
  3. Mechanika i budowa maszyn

Wydział realizuje kształcenie o profilu praktycznym i umożliwia studentom podejmowanie pracy w niepełnym wymiarze czasu. Dzięki temu studenci mogą studiować na studiach stacjonarnych i jednocześnie pracować. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez 3 dni w tygodniu, a przez 2 dni studenci mogą realizować praktyki zawodowe, staże lub podjąć pracę zarobkową. Studenci Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli mogą ubiegać się również o następujące stypendia:

  1. Stypendium Socjalne, które jest uzależnione od dochodów i może wynosić maksymalnie 11 850 zł.
  2. Stypendium Naukowe Rektora PRz, które jest uzależnione od wyników w nauce i może wynosić max   12 000 zł.

Dodatkowo fundowane są stypendia tylko dla studentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli:

  1. Stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola na pierwszym roku 3 000 zł.,
    a w kolejnych latach powyżej 3000 zł.
  2. Stypendia fundowane od firm z regionu Stalowej Woli powyżej 3 000 zł.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów, a wykładowcy Politechniki złożyli im serdeczne życzenia dotyczące powodzenia na egzaminach maturalnych i zaprosili do podjęcia studiów wyższych w Stalowej Woli.

Skip to content