Mechatronicy finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

25 maja w Oddziale  Stalowowolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości zostały wręczone nagrody laureatom etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły, co świadczy o wysokim poziomie wykonanych przez nich prac konkursowych. Braliśmy udział w Bloku A – Innowacje Techniczne.

W kategorii ,,pomoc dydaktyczna’’ – Przemysław Niedźwiecki i Marek Grab zdobyli pierwsze miejsce  za konstrukcję pt. Frezarka laserowa sterowana numerycznie.

W kategorii „pomysł techniczny” – Kajetan Walawski zdobył drugie miejsce za konstrukcję pt. Dron wyścigowy.  W tej samej kategorii miejsce trzecie wywalczył Hubert Janiec za konstrukcję pt. Frezarka CNC.

W kategorii „pomysł ekologiczny” Kacper Potoczny zdobył trzecie miejsce za konstrukcję pt.  Elektroniczny miernik pojemności i rezystancji wewnętrznej ogniw Li-ion  i Li-po.

Laureaci Finału Okręgowego (miejsca I-III) zakwalifikowali się do zawodów III stopnia OITiW  i reprezentowali naszą szkołę  w finale ogólnopolskim.

W finale ogólnopolskim, uczeń klasy drugiej technikum mechatronicznego – Kajetan Walawski wywalczył tytuł laureata olimpiady (nagrodzona konstrukcja to Dron wyścigowy).

7 czerwca, wraz z opiekunem pracy Robertem Maruszakiem, odbierze główną nagrodę w Warszawskim Domu Technika NOT.  Kajetan,  oprócz zdobytego prestiżowego miejsca w olimpiadzie  ogólnopolskiej, otrzyma indeks na dowolną uczelnię techniczną  oraz zostanie zwolniony z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Konkursowe prace zostały wykonane na zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika pod opieką nauczyciela mechatroniki Roberta Maruszaka.

Nagrodzone konstrukcje  są w całości wykonane przez uczniów. Podczas projektowania i konstruowania uczniowie wykazali się bardzo dużym zaangażowanemu oraz wiedzą techniczną (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną). Zdobyte miejsca potwierdzają wysoki poziom nauczania mechatroniki w ZST oraz potwierdzają słuszność wyboru nauki w szkole technicznej.

W tym miejscu należy podkreślić, że podczas zajęć Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika powstało wiele ciekawych konstrukcji wykonanych przez młodzież, np. dron czy łazik marsjański. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania.  Płynnie weszliśmy w rewolucję przemysłową 4.0, opartą między innymi na robotyzacji procesów technologicznych.  Obecnie zakupiliśmy dwa roboty przemysłowe: Universal Robots UR3 i Epson Robots T3, przy pomocy których będziemy kształcić przyszłych robotyków.

Nagrodzonym uczniom gratulujemy sukcesu. Serdecznie zapraszamy wszystkich interesujących się techniką i mających swoje pomysły,  do ich realizacji w naszej szkole.

                                                                                                                         Robert Maruszak

 

Linki:    http://www.pzswir.pl/olimpiada20162017

http://simp.pl/stalowawola/index.php/2018/04/informacja-nt-finalu-okregowego-olimpiady-innowacji-technicznych-i-wynalazczosci-2018-r/

Może Ci się również spodoba