• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Stypendyści Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

W tym roku szkolnym  grupa 22 uczniów naszej szkoły otrzymała stypendia w ramach projektu  Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Program stypendialny jest skierowany do uczniów  uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i ścisłych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Stypendium otrzymało siedemnastu uczniów z technikum i pięciu uczniów ze szkoły branżowej. Są to:

Adam Łój (4TS), Mateusz Czapla (3TD), Dominik Siłko (3TD), Marcin Niemiec (4TA), Marek Tutka (3TI), Paweł Bosak (4 TD), Bartłomiej Burda (4TD), Mateusz Iskra (2TD), Damian Maczuga (3TD), Mateusz Mączka (3TI). Piotr Miazga (4TA), Szymon Śmiałek (2TR), Kacper Hałaj (2 TK), Nikola Misztal (3TH), Daniel Studzienny (2 TI), Mateusz Wiech (2TK), Bartłomiej Zygmunt (2TJ),  Gabriela Babka (3D), Piotr Cisek (3A), Andrzej Mokrzycki (3A), Paulina Pawelec (3D), Anna Sączawa (3D).

Opiekunowie stypendystów: Pani Marta Śmiałek, Pani Magdalena Tokarz-Zwolińska, Pani Anna Skrzyńska, Pani Małgorzata Kasper, Pani Sylwia Krukowiecka – Niemiec, Pan Krzysztof Cich, Pan Jan Jużyniec, Pan Tomasz Kycia przygotowali Indywidualny Plan Rozwoju dla każdego z uczniów. Znalazły się w nim m.in. takie punkty jak: udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przeprowadzanie różnego rodzaju badań i projektów związanych z obranym kierunkiem nauki, poszerzanie zainteresowań związanych z naukami ścisłymi i przedmiotami zawodowymi, udział w ćwiczeniach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe, ukończenie różnego rodzaju kursów oraz zdobycie certyfikatów.

Jednymi z kryteriów przyznawania stypendiów były wyniki nauczania oraz szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów ścisłych, które u naszych uczniów zostały ocenione bardzo wysoko. Otrzymane stypendium, w wysokości 4 tysięcy złotych, uczniowie przeznaczą na zakup pomocy dydaktycznych, książek, literatury fachowej, przydatnych w zdobywaniu wiedzy zawodowej. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami. Młodzież bierze udział w różnych przedsięwzięciach rozwijających ich zainteresowania przedmiotami zawodowymi i ścisłymi. Dzięki warunkom stworzonym przez szkołę uczniowie spełniają kryteria stypendialne, a otrzymane stypendium motywuje do dalszych działań.

Indywidualne podejście do ucznia wyznacza kierunki rozwoju młodzieży i prowadzi do wzrostu wiedzy i umiejętności. Realizacja IPR w połączeniu z udzielonym wsparciem finansowym na pewno zaprocentuje dobrze przygotowaną kadrą pracowniczą, która będzie atrakcyjna na rynku pracy.

Może Ci się również spodoba

Skip to content