Regionalny Kongres Mediatorów Rówieśniczych

Regionalny Kongres Mediatorów Rówieśniczych
Aktualności 2023/2024

Regionalny Kongres Mediatorów Rówieśniczych

Integracja środowiska mediatorów rówieśniczych, prezentacja szkół, w których działają kluby mediatorów, prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych oraz prezentacja metod rozwiązywania sporów – takie cele przyświecały organizatorom Regionalnego Kongresu Mediatorów Rówieśniczych, który odbył się  15  marca w Jarosławiu.

Otwarcia kongresu dokonała pani Dorota Nowak-Maluchnik – Podkarpacki Kurator Oświaty. Głos w sprawie przepisów prawa dotyczących mediacji zabrała pani Lucyna Małek – Adamiak – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Ogromną rolę, jaką pełnią kluby mediatorów rówieśniczych w szkołach podkreślił również pan Wiesław Pałka – Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji.

Po oficjalnej części nastąpiła prezentacja dorobku oraz symulacja mediacji przygotowana przez mediatorów ze Szkolnego Klubu Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu.

Naszą szkołę reprezentowali mediatorzy: Daria Hasiak, Marta Chmura oraz Michał Hospod.

W przerwie kawowej zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów ZSSiB. Nie był to jednak zwykły poczęstunek, ale też uczta dla oczu (zdjęcia)J.

Po tak obfitym i pysznym lunchu, młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych oraz warsztatach z zakresu komunikacji w oparciu o gry komunikacyjne, angażujące metody uczenia myślenia, empatii i współpracy, prowadzone przez Mediatorów ZSSiB. Była to świetna zabawa i okazja do nawiązania relacji ze środowiskiem mediatorów szkolnych z innych szkół.

Kongres był dla uczniów wspaniałym doświadczeniem oraz możliwością wymiany doświadczeń i integracji ze środowiskiem mediatorów szkolnych.

Zainspirowani, planujemy wdrożyć kilka działań w naszej szkole.

Skip to content