• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

ul. Mickiewicza 67

37-300 Leżajsk

NIP: 816-10-31-257

Nr konta: 93 9187 0001 3001 0000 0097 0001

Prezydium  Rady:

Przewodniczący:                    Anna Piechuta

Z-ca Przewodniczącego :      Teresa Zimoń

Sekretarz:                              Daniel Warzecha

Skarbnik:                              Jadwiga Buczkowska – Rydzik

Członek:                                Alicja Magryś – Witkowska

Członek:                                Jerzy Wojtanowski

Członek:                                Renata Dec

Skład  Komisji  Rewizyjnej:

Przewodniczący:                  Teresa Sarzyńska

Członek komisji :                  Justyna Sołek

Członek komisji :                  Justyna Daź

Skip to content