• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

ul. Mickiewicza 67

37-300 Leżajsk

NIP: 816-10-31-257

Nr konta: 93 9187 0001 3001 0000 0097 0001

Prezydium  Rady:

Przewodniczący:                    Magdalena Kątnik – Kowalska

Z-ca Przewodniczącego :       Bogusław Babiarz

Sekretarz:                              Anna Piechuta

Skarbnik:                               Zofia Szewczyk

Członek:                                Anna Sroka

Członek:                                Monika Ledwożyw

Członek:                                Joanna Rączka

Skład  Komisji  Rewizyjnej:

Przewodniczący:                   Maria Więcław- Bąk

Członek komisji :                  Elżbieta Markowska

Członek komisji :                  Elżbieta Kuczek

Skip to content