Partnerzy z Czech z kolejną wizytą studyjną w Polsce w ramach projektu Erasmus +

Partnerzy z Czech
Aktualności 2023/2024

Partnerzy z Czech z kolejną wizytą studyjną w Polsce w ramach projektu Erasmus +

Czym różni się opiekun linowy od opiekuna merytorycznego praktykanta w zakładzie pracy?  Jak efektywnie zorganizować praktykę  zawodową? Czy istnieje idealny system kształcenia zawodowego uczniów? Kto odpowiada za poziom przygotowania absolwentów szkół zawodowych za ich mobilność na rynku pracy? Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy polskim i czeskim systemem kształcenia zawodowego uczniów? Na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji  zorganizowanych w dniach 18-19 stycznia z udziałem  partnerów polskich i czeskich  w ramach projektu Erasmus +.

Pierwsze spotkanie, połączone z panelem dyskusyjnym, odbyło się w ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku. Po konferencji  goście zwiedzili część dydaktyczną szkoły, w której  kształcą się uczniowie w zawodach związanych z branżą motoryzacyjną.  Hasłem przewodnim drugiego dnia spotkania była prezentacja jednego dnia praktyki zawodowej.  W prezentacji praktyki uczestniczyło dwóch uczniów klasy piątej technikum mechanicznego o specjalności obrabiarki sterowane numerycznie  z ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku. Uczniowie na stanowisku  szkoleniowym, pod kierunkiem opiekuna merytorycznego i opiekuna liniowego  z firmy Superior Industries w Stalowej Woli, wykonywali zadania objęte programem praktyki. Na podsumowanie, praktykanci oraz ich opiekunowie wypełnili ankiety ewaluacyjne.

Praktyki zawodowe są jedną z form współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami i równocześnie elementem modelu współpracy  tych szkół  ze światem biznesu.  Opracowanie wzorcowego modelu współpracy na  przykładzie branży motoryzacyjnej jest głównym celem projektu, którego Liderem jest  Wschodni Klaster Motoryzacyjny w Tarnobrzegu. Partnerami po stronie polskiej są: firma Superior Industries w Stalowej Woli i ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku. Stronę czeską w projekcie reprezentują: Autoklaw w Ostrawie, firma Tatra oraz szkoła zawodowa  VOSKOP w Koprivnice.

Projekt wchodzi w ostatni etap realizacji. Przed nami wizyta u partnerów czeskich, zaplanowana na maj br. Podczas tego spotkania zostanie zaprezentowana finalna wersja modelu oraz zostanie umówiony sposób jego rozpowszechnienia wśród instytucji odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w Polsce i w Czechach.

Nauczyciele ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku uczestniczący w projekcie :

dr inż. Wiesław Żelasko

mgr inż. Sebastian Karoń

mgr Wanda Rakszawska-Stopyra

Skip to content