Technik mechatronik

Technik mechatronik

Technik mechatronik łączy wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i automatyki. Potrafi  programować maszyny np. obrabiarki CNC, drukarki 3D, roboty przemysłowe oraz sterowniki PLC. Absolwent posiada szeroki zakres wiedzy technicznej, przez co łatwo może dostosować się do wymogów rynku pracy.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik:

 • czyta i wykonuje rysunek techniczny,
 • posługuje się programami CAD/CAM,
 • posługuje się dokumentacją oraz narzędziami pomiarowymi,
 • projektuje i uruchamia układy sterowania elektropneumatycznego,
 • programuje sterowniki PLC, panele HMI, serwonapędy, drukarki 3D, mikroprocesory,

–  diagnozuje i usuwa usterki w liniach produkcyjnych,

 • obsługuje i programuje roboty przemysłowe,
 • projektuje i tworzy wizualizację procesów technologicznych,
 • obsługuje i diagnozuje zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • analizuje i przetwarza cyfrowe dane zgodnie ze standardami rewolucji przemysłowej 4.0.,
 • w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie realizują własne projekty np. roboty mobilne, manipulatory, drony, frezarki CNC,
 • w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu obsługi i programowania robotów przemysłowych

Technik mechatronik może być zatrudniony jako:

 • operator i programista robotów przemysłowych,
 • operator obrabiarek CNC,
 • pracownik obsługi zautomatyzowanych linii przemysłowych,
 • konstruktor,
 • technolog,
 • mistrz, kierownik działu obsługi i napraw,
 • montażysta,
 • zaopatrzeniowiec, sprzedawca sprzętu mechatronicznego,
 • diagnosta i serwisant sprzętu mechatronicznego,
 • może też prowadzić własną działalność gospodarczą.
Technik mechatronik - ZST Leżajsk
Skip to content