Technik handlowiec

Technik handlowiec

Technik handlowiec  to specjalista posiadający umiejętność pracy w przedsiębiorstwach handlowo – usługowych. Podejmując naukę na tym kierunku uczniowie zapoznają się z regułami rynku, ekonomią,  marketingiem,  nowoczesną rachunkowością handlową, prawem cywilnym i handlowym, organizacją pracy w punktach sprzedaży, regułach współpracy z kontrahentami.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

HAN.01.  Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  technik handlowiec:

– potrafi sprawnie prowadzić obsługę biurową związaną z działalnością handlową,

– potrafi obsługiwać  kasę fiskalną, wagi elektroniczne, urządzenia do znakowania towarów oraz program magazynowo – sprzedażowy,

– sprawnie organizuje i prowadzi sprzedaż towarów,  nawiązuje współpracę z kontrahentami

krajowymi i zagranicznymi,

– umie sporządzać dokumentację handlową.

Technik handlowiec może znaleźć zatrudnienie: 

– w przedsiębiorstwach handlowych na stanowiskach w obszarze prac ekonomiczno – biurowych, jako specjalista do spraw marketingu, w działach handlowych czy księgowości,

– na stanowiskach: specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta,

– jako przedstawiciel handlowy, akwizytor,

– w przedsiębiorstwach logistycznych,

– prowadząc własną działalność gospodarczą w branży handlowo – marketingowej.

Technik handlowiec
Skip to content