Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowniczych: montaż zabudowy, roboty malarsko – tapicerskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe.Jego zadania zawodowe polegają na m.in. wykonywaniu ścianek działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych, nanoszeniu powłok malarskich różnymi technikami z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, wykonywaniu posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych, wykonywaniu okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza także konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

  • montuje systemy suchej zabudowy,
  • wykonuje roboty malarskie,
  • wykonuje roboty tapicerskie,
  • wykonuje roboty posadzkowe,
  • wykonuje roboty okładzinowe,
  • dobiera narzędzia, sprzęt i materiały do wykonywanych robót.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może znaleźć zatrudnienie:

  • w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • w zakładach remontowo – budowlanych,

może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Skip to content