Elektryk

Elektryk jest specjalistą w dziedzinie instalacji elektrycznych, napędu i sprzętu elektrycznego. Zawód elektryka obejmuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu budowy maszyn i urządzeń elektrycznych, energetyki i bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych. Elektrycy posługują się schematami i planami elektrycznymi, analizują pracę urządzeń i instalacji elektrycznych i na ich podstawie budują oraz naprawiają je.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektryk:

– potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne,

– wykonuje naprawy elektryczne, układy sterowania maszyn, instalacje elektryczne, układy energetyczne.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

– w branży budowlanej, przy budowie instalacji elektrycznej,

– w zakładach wytwarzających sprzęt elektryczny,

– przy utrzymaniu sieci elektroenergetycznych,

– w zakładach produkcyjnych korzystających ze sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznych,

– w zakładach serwisujących sprzęt elektryczny.

zawód elektryk
Skip to content