Radosław Pytel z II TD – finalistą XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

W dniach 23 – 24 marca w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim odbył się etap praktyczny XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej. Wzięli w nim udział: Piotr Piwoński z klasy III TD oraz Radosław Pytel z klasy II TD, którzy rywalizowali w branży mechatronicznej. Do ścisłego finału – ustnego  awansował Radosław Pytel, uzyskując tytuł finalisty, który zwalnia Go z egzaminu z kwalifikacji zawodowych w części teoretycznej oraz daje możliwość studiowania na wybranym wydziale AGH w Krakowie z pominięciem procesu rekrutacji.

W końcowym zestawieniu Radosław Pytel zajął XIII miejsce w Polsce, a Piotr Piwoński XV miejsce w Polsce w swojej branży.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, organizowana przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, jest największą i najstarszą tego typu olimpiadą z zakresu nauk związanych z elektrotechniką, informatyką, elektroniką, telekomunikacją oraz mechatroniką. Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy, który z kolei jest podzielony na część praktyczną i ustną.

Etap szkolny został przeprowadzony w styczniu i wyłonił ośmiu reprezentantów, którzy 9 lutego w siedzibie AGH w Krakowie przystąpili do centralnego etapu pisemnego. Byli to: Paweł Żak z III TD, Piotr Piwoński z III TD, Radosław Pytel z II TD, Karol Sroka z III TE, Przemysław Socha z III TE, Oskar Bzdoń z III TI, Dominik Materna z III TI oraz Kamil Bączek z IV TI. Do etapu finałowego zakwalifikowali się: Piotr Piwoński i Radosław Pytel.

Wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do brania udziału w różnego rodzaju olimpiadach oraz konkursach, ponieważ rozwijają one umiejętności oraz dają możliwość zwolnienia z egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

 

 

ZPEiE

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba