Odbiór wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

ŚWIADECTWA I DYPLOMY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDAWANE BĘDĄ
31 SIERPNIA 2020r. godz.8:00 – 15:00 w holu szkoły.

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:

1) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, przyłbicą).
2) Na rozdanie świadectw może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych.
3) Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
4) Czekając na wejście do holu/sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
5) Po wejściu do holu odbierający świadectwa mają zakryte usta i nos.
6) Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
7) Przed wejściem do szkoły, na dziedzińcu obowiązuje zakaz tworzenia skupisk oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (np. Dowód Osobisty).

Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa. Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.

Nieodebrane 31 sierpnia świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Głównym Szkoły od 01 września w godz. 9:00 – 13:00.

Przypominamy także, o

Terminach składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2021

FORMUŁA 2012do 11 września 2020 r.

FORMUŁA 2017do 15 września 2020 r.

Może Ci się również spodoba