Międzynarodowy Dzień Mediacji

15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji,
aTydzień Mediacji przypada na 12-16 października.

Z tej okazji przygotowaliśmy informacje na temat mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów.

Czy wiesz, że jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole jest mediacja?

Czym są mediacje?

Mediacje są rodzajem pertraktacji, w których osoba trzecia – neutralny i bezstronny mediator, pomaga znaleźć rozwiązanie w sytuacji, gdzie przynajmniej dwie osoby nie umieją się ze sobą porozumieć. Zadaniem mediatora jest wsparcie obydwu stron w dojściu do porozumienia.

Cel mediacji:

Celem mediacji jest wspólne wypracowanie takiego rozwiązania konfliktu, w którym mamy do czynienia z dwoma zwycięzcami – nie ma tutaj przegranych, obie strony powinny z takiego rozwiązania odnieść korzyści.

Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu oraz na rozwiązaniu problemu, a nie na wskazaniu winnego. Daje więc szansę na rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony, na wypracowanie ugody korzystnej dla obu stron konfliktu.

Strony będące w sporze i uczestniczące w mediacji mogą przedstawić zdarzenia
z własnej perspektywy. Powiedzieć drugiej stronie o własnych odczuciach, interpretacji jej zachowania i uczuciach, jakie to zachowanie wzbudziło.

Zasady mediacji:

Mediacja jest procesem, w którym obowiązują pewne zasady, są to:

dobrowolność, poufność, neutralność, akceptowalność i bezstronność.

Mediacja kończy się pisemnym utrwaleniem rezultatów wypracowanych przez dwie strony podczas  spotkań mediacyjnych. Taka ugoda może zawierać między innymi przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie, albo też ofertę rekompensaty strat
i wyrządzonych szkód. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy mediatora lub dowiedzieć się więcej na ten temat skontaktuj się z pedagogiem szkolnym lub z panią Alicją Kozłowicz – bibliotekarzem szkolnym.

Może Ci się również spodoba