Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Pani Halina Samko powołana do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

4 stycznia w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się wręczenie aktów powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Odebrało je 42 dyrektorów z całego kraju. W gronie tym  znalazła się Dyrektor naszej szkoły Pani Halina Samko, która wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Panem Adamem Tomaszewskim reprezentuje w Radzie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych ma na celu wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Do jej głównych zadań należy m.in.: tworzenie rozwiązań organizacyjno – prawnych, organizowanie konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców, organizowanie i wspieranie działań informacyjno – promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.

Może Ci się również spodoba