• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Zespoły przedmiotowe

Zespół Przedmiotów Humanistycznych

Zespół Przedmiotów Matematyczno – Fizycznych

Zespół Przedmiotów Informatycznych

Zespół Przedmiotów Mechanicznych

Zespół Przedmiotów Ekonomicznych

Zespół Języków Obcych

Zespół Przedmiotów Pomocniczych

Zespół Przedmiotów Mechatroniczno – Elektronicznych

Zespół Praktycznej Nauki Zawodu

Zespół Wychowawczy

Skip to content