• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

„Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy”

Rozpoczęła się rekrutacja do II tury praktyk zawodowych w ramach projektu „Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078950 realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wszystkich uczniów chętnych do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i złożenie Formularza Zgłoszeniowego
w Sekretariacie szkoły

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Ulotka

Listy zakwalifikowanych:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik pojazdów samochodowych

Listy rezerwowe

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik pojazdów samochodowych

Listy zakwalifikowanych do II tury projektu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Technik pojazdów samochodowych

Listy rezerwowe do II tury projektu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Technik pojazdów samochodowych

Plakat- UCZNIOWIE ZST W LEŻAJSKU NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY
Skip to content