• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

„Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy”

Dnia 5 marca 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078950 realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Rekrutacja dotyczy I mobilności, w której udział weźmie w sumie 30 uczniów (20 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, 10 kształcących się w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych). Mobilność odbędzie się w dniach 3-14 maja 2021 roku (+ 2 dni podróży). Wszystkich uczniów chętnych do udziału w projekcie prosimy
o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i złożenie Formularza Zgłoszeniowego
w Sekretariacie szkoły do 12 marca 2021 roku włącznie.

W ramach mobilności uczniowie realizować będą program praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach, a także program edukacyjno-kulturowy. Przed wyjazdem przejdą również cykl szkoleń przygotowawczych.

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Ulotka

Listy zakwalifikowanych:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik pojazdów samochodowych

Listy rezerwowe

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik pojazdów samochodowych

Plakat- UCZNIOWIE ZST W LEŻAJSKU NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY
Skip to content