• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Technikum

Nauka w technikum trwa obecnie pięć lat. W jej trakcie uczeń jest przygotowywany do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Istotną rolę odgrywa kształcenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne). W ciągu pięciu lat, uczeń zdaje egzaminy z dwóch kwalifikacji, a po ich zdaniu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na każdym kierunku nauczane są dwa języki obce, obowiązkowo język angielski. Dużą wagę szkoła przywiązuje do nauki języka angielskiego zawodowego, niezbędnego do funkcjonowania na rynku pracy w określonych branżach.

Po ukończeniu technikum uczeń może wybrać studia na uczelniach wyższych lub rozpocząć pracę. Może też łączyć pracę zawodową ze studiami.

Skip to content