Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Posiada umiejętność oceniania jakości żywności, dobierania parametrów  jej przechowywania,  sporządzania potraw, dekorowania, porcjowania i serwowania  zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta. Potrafi zaplanować i ocenić sposób żywienia różnych grup ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną, jak również zaplanować i zrealizować usługi gastronomiczne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

– przygotowuje  potrawy według receptur gastronomicznych, zachowując dbałość o ich wartość odżywczą i bezpieczeństwo zdrowotne,

– stosuje różne  techniki dekorowania potraw, dobiera odpowiednie naczynia do ich podawania,

– posiada umiejętność serwowania potraw,

– potrafi nakrywać stoły, uwzględniając okoliczność przygotowywanego posiłku oraz odpowiednio dobrać elementy dekoracji stołów,

– układa i ocenia jadłospisy dla różnych grup ludności,

– organizuje imprezy okolicznościowe, kalkuluje koszty produkcji i usług gastronomicznych, – potrafi organizować pracę  podlegających mu pracowników.

 Technik żywienia i usług gastronomicznych może znaleźć zatrudnienie jako:

– szef kuchni zakładów gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego,

– manager zakładu gastronomicznego,

– pracownik firm cateringowych na różnych stanowiskach np. organizatora usług cateringowych, doradcy żywieniowego,

– kelner,

– może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży gastronomicznej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Skip to content