• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód, który przygotowuje profesjonalne kadry zajmujące się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej, wykorzystującej źródła energii o charakterze niekonwencjonalnym – słońce, wiatr, woda, biomasa. Obecny rynek pracy poszukuje specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii, dlatego przygotowujemy przyszłych pracowników tej branży, wykorzystując nowoczesne urządzenia energetyki odnawialnej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

ELE.10. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

– zna budowę, zasadę działania nowoczesnych urządzeń energetyki odnawialnej,

– potrafi obsługiwać urządzenia energetyki odnawialnej,

– posiada umiejętność doboru oraz montażu systemów energetyki odnawialnej,

– podczas nauki uczeń tego kierunku może zdobyć uprawnienia na kursie kosztorysowania w programie komputerowym „Zuzia”.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z:

  • montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
  • nadzorem technicznym nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
  • doradztwem energetycznym w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,

Galeria

Skip to content