Technik robotyk

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle.

Technicy tej specjalności posiadają szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki oraz informatyki. Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki,
• Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robotyk:
• czyta i wykonuje rysunek techniczny,
• posługuje się programami CAD/CAM,
• posługuje się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,
• projektuje i uruchamia układy sterowania elektropneumatycznego,
• programuje sterowniki PLC, panele HMI,
• obsługuje i programuje roboty przemysłowe,
• uruchamia i obsługuje układy mechaniczne i elektroniczne robotów,
• posiada umiejętność tworzenia układów współpracy między robotami, projektowanie linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.
Technik robotyk może być zatrudniony jako:
• operator i programista robotów przemysłowych,
• konstruktor,
• technolog,
• montażysta robotów przemysłowych,
• nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych.

Technik robotyk ZST Leżajsk
Skip to content