Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki potrafi:

 • obsługiwać pojazdy i maszyny rolnicze,
 • obsługiwać maszyny samobieżne,
 • diagnozować oraz wykonywać naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
 • wykonywać czynności kontrolno – obsługowe,
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze,
 • programować sprzęt rolniczy wyposażony w nowoczesną technologię nawigacyjną.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może znaleźć zatrudnienie:

 w firmach transportowych,

  • w zakładach diagnostyki i mechaniki rolniczej,
  • w serwisach sprzętu rolniczego,
  • posiada kwalifikacje, aby ubiegać się o dotację z z ARiMR Młody Rolnik

agrotronika mechanizacja rolnictwa
Skip to content