• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Technik mechanik (spec.: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CAD/CAM)

Technik mechanik o specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie zajmuje się przygotowywaniem obrabiarek sterowanych numerycznie i konwencjonalnych do obróbki oraz wykonywaniem obróbki skrawaniem. Nadzoruje i wykonuje prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, obsługuje obrabiarki skrawające do metali.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik spec. obrabiarki sterowane numerycznie:

 • obsługuje obrabiarki CNC z systemami sterowania Sinumerik, Heidenhain, Fanuc i Haas,
 • obsługuje wycinarkę elektroerozyjną drutową ze sterowaniem Fanuc,
 • posiada umiejętności projektowania i obsługi oprogramowania CAD/CAM i CNC takiego jak m.in.: AutoCAD, Inventor, Solid Edge, EdgeCAM i MTS,
 • potrafi ocenić jakość wykonanego wyrobu przy pomocy ręcznych narzędzi kontrolno-pomiarowych,
 • obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe tj. współrzędnościową maszynę pomiarową, mikroskopy, projektory pomiarowe i urządzenia do badań niszczących i nieniszczących materiałów,
 • posługuje się językiem obcym zawodowym,
 • potrafi pracować w zespole.

Technik mechanik spec. obrabiarki sterowane numerycznie może znaleźć zatrudnienie:

 • w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator maszyn produkcyjnych, kontroler jakości i specjalista z zakresu utrzymania ruchu,
 • w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant,
 • w małych zakładach usługowo-naprawczych posiadających obrabiarki skrawające do metali.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. język obcy

Przewidywany próg punktowy – 100

Galeria

Skip to content