Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa kompleksowo obsługuje gości hotelowych, organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno – sportowe i gastronomiczne oraz obsługuje kongresy, targi, bankiety i inne imprezy. Jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym na zapewnieniu podróżnym i turystom zakwaterowania, wyżywienia oraz usług dodatkowych z tym związanych. Technik hotelarstwa to osoba o wysokiej kulturze osobistej, pracująca zgodnie z zasadami: etyka, estetyka i etykieta. Zawód hotelarza jest odpowiedni dla osób lubiących kontakt z ludźmi, empatycznych i cierpliwych oraz takich, które posiadają zdolności organizacyjne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT. 06. Realizacja usług w recepcji

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  technik hotelarstwa:

–  fachowo i kompleksowo obsługuje gości hotelowych w różnych obiektach świadczących usługi hotelarskie,

–  udziela informacji turystycznej, dobiera ofertę hotelową do potrzeb gości,

– wykonuje prace związane z obsługą gości w recepcji,

– sporządza dokumentację hotelową związaną m.in. z rezerwacją usług hotelarskich czy rozliczeniem kosztów pobytu gości,

– utrzymuje czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych, przygotowuje i podaje śniadania,

– organizuje usługi dodatkowe w hotelach.

Technik hotelarstwa może znaleźć zatrudnienie:

– w obiektach bazy noclegowej, takich jak: hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, a także we współczesnej bazie ruchomej, np.: linie promowe, kolejowe czy lotnicze.

– w organach administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa), związanych z usługami hotelarskimi czy turystycznymi,

– w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,

– jako rezydent czy pilot wycieczek,

– może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich,

– zawód hotelarza stwarza również szanse na zatrudnienie poza granicami kraju.

technik hotelarstwa
Skip to content