• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

DLA   MŁODZIEŻY   ZESPOŁU   SZKÓŁ   TECHNICZNYCH   

W   LEŻAJSKU

„CZARNE I BIAŁE”

W konkursie mogą brać udział jedynie prace dotąd niepublikowane, będące oryginalnymi  pracami autora.

Uczestnicy prezentują w swoich pracach to, co uważają za najciekawsze. Może  to być krajobraz, zabytki, regionalne zwyczaje, portrety mieszkańców, wydarzenia sportowe i kulturalne. Prace fotograficzne mogą przedstawiać   przyrodę, sposoby jej ochrony, a nawet sytuacje zagrażające środowisku naturalnemu.

Dopuszcza się modyfikowanie fotografii  przy użyciu programów graficznych.

Każdy uczestnik może zgłosić do  konkursu  : 1 – 3 pojedynczych zdjęć czarno – białych.

Format  fotografii: wyłącznie forma  elektroniczna, wielkość pliku z jednym zdjęciem  od 1MB, 300dpi, przynajmniej 2629pix – bok dłuższy i  1752pix  – krótszy bok.

Do zdjęć należy  dołączyć pisemną zgodę – rodzica lub prawnego opiekuna na  udział niepełnoletniego ucznia w konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do pani Anny Węglarz zdjęć, w postaci plików cyfrowych. Zdjęcia przysyłać na mój e – mail : anweglarz@gmail.com, wiadomość zatytułować np. Jan Kowalski konkurs „ Czarne i białe” oraz dołączyć zdjęcia.

Pliki zdjęciowe opatrzyć nazwiskiem i imieniem oraz kolejnym numerem : Np. Jan_Kowalski1, Jan_Kowalski 2 itd.

Termin składania  prac: 07 – 20 listopada  2022 r.

Rozstrzygniecie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach do 10. 12. 2022r.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

Prace fotograficzne przechodzą na własność organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć w celu promocji młodych talentów. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.

ZGODA

 „CZARNE I BIAŁE”
„CZARNE I BIAŁE”

Możesz również polubić…

Skip to content