• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Szkolna Olimpiada Robotyki

29 maja w Centrum Robotyki Kawasaki Epson w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku odbyła się pierwsza Szkolna Olimpiada Robotyki, skierowana do uczniów klas ósmych naszego powiatu.

Uczestnicy rywalizowali w dwóch etapach. W pierwszym, pisali test teoretyczny,  sprawdzający wiedzę z zastosowania  matematyki w robotyce. Etap drugi olimpiady został  przeprowadzony w formie praktycznej i polegał na rozwiązaniu zadań otwartych z fizyki oraz  napisaniu programu na mikroprocesor, który miał sterować serwomechanizmem. 

Laureatami zostali:

I miejsce:  Kacper Olechowski, ZSP nr 1 w Leżajsku

II miejsce: Wiktor Szady, ZSP nr 1 w Leżajsku

III miejsce: Oliwier Kopacz, SP w Łętowni

Finaliści:

Michał Ferent, SP w Hucisku

Kamil Karoń, SP w Kuryłówce

Kacper Mendyk, SP w Starym Mieście

Bartosz Loryś, SP w Hucisku

Jakub Pęcak, SP w Giedlarowej

Karol Kostka, ZSP nr 1 w Leżajsku

Mikołaj Baj, SP w Starym Mieście

Laureaci i finaliści Szkolnej Olimpiady Robotyki otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez sponsora Olimpiady firmę Astor z Krakowa oraz Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku. Laureaci i finaliści Olimpiady Robotyki zostaną przyjęci na kierunki: technik robotyk oraz technik automatyk, z pominięciem rekrutacji.

Celem olimpiady jest popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z robotyki i automatyki wśród uczniów szkół podstawowych oraz rozpropagowanie zainteresowania wśród młodzieży robotyką i automatyką w powiecie leżajskim. Należy podkreślić, że obecnie najszybciej rozwijającym się kierunkiem jest robotyzacja procesów technologicznych w przemyśle. W ostatnich latach nastąpił wzrost wdrażania robotów w zakładach produkcyjnych, co z kolei pociąga za sobą konieczność kształcenia programistów i operatorów robotów przemysłowych.

Spełniając wyzwania rewolucji przemysłowej 4.0 w Centrum Robotyki Kawasaki Epson https://v.activ-net.pl/zst-lezajsk/ kształcimy przyszłych techników robotyków na potrzeby nowoczesnych zakładów produkcyjnych.

                      Organizatorzy Szkolnej Olimpiady Robotyki

Nauczyciele Zespołu Przedmiotów Mechatronicznych
i Elektronicznych Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Możesz również polubić…

Skip to content