• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Sukcesy


Technicy pojazdów samochodowych laureatami II miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice

Technicy pojazdów samochodowych laureatami Konkursu EL – ROBO – MECH

Mamy laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska

III Międzywojewódzki Konkurs o tytuł „Supertechnika Regionu”

Szkolny konkurs recytatorsko – wokalny „O miłości mówię, o miłości śpiewam”

Sukcesy techników programistów w konkursie GEEK (Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe)

Konkurs na „Najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadpodstawowych” – nasi uczniowie ponownie na podium!

Uczeń technikum informatycznego w finale Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych

Mechatronicy w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice oraz Olimpiadzie Innowacji Technicznych
w Ochronie Środowiska

Bartłomiej Wojak – uczeń klasy 2TD laureatem I miejsca XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej

Kacper Stopyra finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Nasi programiści zwycięzcami pierwszego ogólnopolskiego hackathonu HISTHACK

Etap wojewódzki Podkarpackiego Konkursu Matematycznego

Drużyna ZST na podium konkursu CYBERQUEST®

Szymon Baj finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Programiści z 2TP docenieni w konkursie ProtoLab

Etap powiatowy XXII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego

Informatycy i programiści z wyróżnieniami w konkursie “Bóbr”

Zespół Szkół Technicznych z tytułem „Srebrnej Szkoły 2023” w najnowszym rankingu miesięcznika „Perspektywy”

Mamy finalistów Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

Skip to content