• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Sukcesy uczniów na III Festiwalu Języka Rosyjskiego

W dniu 2 lutego, 11 uczniów z  naszej szkoły wzięło udział  w III Festiwalu Języka Rosyjskiego, który został zorganizowany przez Instytut Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim.

            W tegorocznej edycji udział wzięło prawie 180 uczestników reprezentujących wszystkie etapy edukacyjne:  od   przedszkola po szkoły średnie i uczelnie wyższe. Uczestnicy przystąpili do trzech konkursów językowych, testu wiedzy na temat współczesnej Rosji oraz zaprezentowali swoje zdolności wokalne, muzyczne i taneczne podczas konkursu piosenki rosyjskiej. Ponadto, uczniowie i zaproszeni goście wysłuchali wykładu w języku rosyjskim, uczestniczyli w degustacji potraw kuchni rosyjskiej, a także zapoznali się z działalnością Koła Naukowego Rusycystów Sekcji Slawistycznej oraz Teatralnej. Na zakończenie,  laureaci wszystkich konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz sponsorów. Honorowy Patronat nad Festiwalem sprawowała  Kurator Oświaty w Rzeszowie  Małgorzata Rauch.

         Wśród uczniów reprezentujących naszą szkołę znaleźli się: Sara Niemirska, Mateusz Zawadka, Jakub Stepaniak, Radosław Tkaczyk, Kacper Potoczny, Aleksandra Kostek, Magdalena Pustelny, Kinga Majczak, Marek Giża, Andrzej Kycia i  Kacper Zebzda. 

               W konkursie wokalnym Aleksandra Kostek z kl. 1 TH zajęła III miejsce, natomiast Magdalena Pustelny z kl. III TG wywalczyła wyróżnienie. Występy obu uczestniczek połączone były z  układem tanecznym,  który opracowała choreograf Zespołu

„ Ziemia Leżajska” Paulina Szczęch.

                   Festiwal swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: JM Rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek, Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab., prof. UR Zenon Ożóg, Wicekonsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Sergei Manko, Kierownik Departamentu Języka Rosyjskiego w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie Aleksandr Dodonov, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Leszek Solarek, Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Gabriel Zajdel, Prezes Stowarzyszenia Rodaków Rosji w Polsce „GALICYA”  Galina Trawkina, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzata Majka-Onyszkiewicz  i inni.

              Serdecznie dziękuję pani dr Małgorzacie Dziedzic – organizatorce Festiwalu za zaproszenie, Radzie Rodziców  ZST za umożliwienie udziału w wydarzeniu od strony finansowej,  wspaniałej „Ziemi Leżajskiej”  na czele z  panią Pauliną  Szczęch za  profesjonalizm, pani Eli Kuźmie z MCK-u za doradztwo artystyczne, panu Tomaszowi Kyci za opracowanie muzyczne, Aleksandrze Mach za taniec,  Andżelice Kusy za wykonanie  zdjęć, Bernadecie Pawlik za pomoc techniczną oraz wszystkim uczestnikom konkursu  za determinację w zdobywaniu wiedzy i  udział w konkursach.

                                                                                                                Małgorzata Korczyńska

Festiwal rejestrowało  wiele mediów  w tym  telewizja  rosyjska.  Transmisję 
z wydarzenia, link do której  udostępniamy poniżej,   wyemitował    Kanał  1 Rossija.

Kanał 1 Rossija

Radio VIA

Możesz również polubić…

Skip to content