• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Nasze  sukcesy na Festiwalu Języka Rosyjskiego

23 lutego sześcioro uczniów  naszej szkoły  wzięło udział  w   II Festiwalu Języka Rosyjskiego –   imprezie edukacyjnej zorganizowanej przez  Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu  Rzeszowskiego.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch, która w liście otwartym do dr Małgorzaty Dziedzic – organizatorki Festiwalu napisała m. in. :  „ Dziękuję za cenną inicjatywę organizacji  II  Festiwalu Języka Rosyjskiego, która sprzyja popularyzacji literatury rosyjskiej  oraz propagowaniu wśród młodzieży nauki języka rosyjskiego. Cieszy fakt, że poprzez festiwal możliwa jest integracja  różnych  środowisk  młodzieżowych  a jego uczestnicy mogą rozwijać talenty, doskonalić umiejętności w posługiwaniu się językiem rosyjskim oraz aktywnie i twórczo spędzać czas wolny. Ważne jest bowiem, by młodzi ludzie odkrywali to, co potrafią robić najlepiej, poznawali swoją wartość i mieli odwagę rozwijać pasje oraz spełniać marzenia….”

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m. in.: JM Rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek, Dziekan wydziału Filologicznego dr hab., prof. UR Zenon Ożóg, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Aleksandr Minin, Delegacja Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie wraz z Kierownikiem Departamentu Języka Rosyjskiego Aleksanderem Dodonowem na czele, Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Gabriel Zajdel, Prezes Stowarzyszenia Rodaków Rosji w Polsce „GALICYA” Galina Trawkina, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzata Majka-Onyszkiewicz i inni.

 

Podczas Festiwalu uczniowie mogli  wysłuchać  wykładów w języku rosyjskim, porozmawiać z  Konsulem Generalnym Federacji Rosyjskiej,  a nawet, co nie mniej ważne,  spróbować dań przygotowanych według oryginalnych przepisów kuchni rosyjskiej. Mimo wszystko, najwięcej emocji wzbudziły  konkursy wiedzowe i artystyczne. Wzięło w nich udział  ponad  100 uczniów z województwa podkarpackiego, studenci filologii rosyjskiej oraz  młodzi Rosjanie.

 

Cieszy fakt, że uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku  zajęli w nich  czołowe miejsca. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

 

 Radosław Tkaczyk z kl. III TD –  I miejsce w   „Konkursie Wiedzy o Współczesnej Rosji”,

 

Jakub Stepaniak z kl. III TD –   II miejsce w „Konkursie Wiedzy o  Współczesnej Rosji ”,

 

 Jan Kazak z kl. III TD   –   II miejsce  w „Konkursie Recytatorskim  Literatury Rosyjskiej”     oraz   Bartosz Sadowy z kl. II TD, który w „Konkursie Recytatorskim  Literatury Rosyjskiej” zdobył  wyróżnienie.

                                                                                                                                    Gratulacje!

Wśród uczniów reprezentujących naszą szkołę byli również : Joanna Koguc z kl. I TJ oraz Kacper Potoczny z kl. II TI, którym serdecznie dziękuję za udział w konkursach oraz sumienność, pracowitość i wytrwałość podczas zajęć Kółka Języka Rosyjskiego.

 

Składam również   serdeczne podziękowania:   p. Dyrektor Halinie Samko  za  zabezpieczenie  wyjazdu od strony finansowej, p. Jadwidze Czech – mamie  Karoliny Czech z kl.  III D  za uszycie kostiumów oraz   Radzie Rodziców za ufundowanie posiłku dla młodzieży.

Małgorzata Korczyńska

 

 

 GALERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content