• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Siła słów: „Bóg , Honor i Ojczyzna” – spotkanie z ppor. Joanną Cieślik – Dołęgą – oficer Armii Krajowej

          „Patriotyzm to nieustająca gotowość odzewu każdego Polaka, bez względu na wiek, czy stan zdrowia, na każde wezwanie Ojczyzny. To wewnętrzny głos, który nakazuje zostawić wszystko i stanąć na barykadzie. Takiej miłości do Ojczyzny, razem z modlitwą  za nią, uczyła mnie matka od wczesnego dzieciństwa. Dlatego ta miłość jest tak mocno zakorzeniona w moim sercu i w sercu, jak sądzę,  każdego Kresowiaka, że pozostaje w nim aż do śmierci.”

ppor. Joanna  Cieślik– Dołęga ps. „ Teresa”

10 października uczniowie z  Klubu Miłośników Lwowa  odwiedzili zamieszkałą w Rzeszowie, pochodzącą z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej ppor. Joannę Cieślik – Dołęgę ps. „Teresa”, oficer Armii Krajowej Okręgu Lwowskiego w okresie 07.1942 – 7.1944.

            95-letnia ppor. Cieślik-Dołęga powitała nas słowami „Mazurka Dąbrowskiego”, który wspólnie odśpiewaliśmy. Następnie, odmówiliśmy modlitwę „Pod Twoją obronę”.  Po tej spontanicznej, ale jakże wymownej lekcji patriotyzmu, przyszła chwila  na żarty. Widząc młodych chłopców z biało – czerwonymi kwiatami, Pani podporucznik zażartowała mówiąc: „Wojsko już jest, tylko broni macie mało”. To krótkie stwierdzenie trafnie nawiązało do sytuacji  militarnej, z jaką Polacy zmagali się  podczas wszystkich  zrywów  niepodległościowych.

           W czasie  spotkania, ppor. Cieślik-Dołęga opowiedziała o swojej działalności konspiracyjnej jako łączniczki w Okręgu Lwów Armii Krajowej, organizowanych przerzutach przez lasy żołnierzy AK, zbieraniu informacji, przenoszeniu meldunków  i amunicji na trasie Lwów – Stanisławów. Zapytana o wartości, które ceniła w życiu najbardziej odpowiedziała: „Oddać hołd Bogu, Ojczyźnie i  kierować się  honorem – to sens życia, to  pozwala przetrwać  przeciwności losu i pozostać człowiekiem”. Kontynuując opowieść  o walce niepodległościowej na Kresach, jednoznacznie stwierdziła, że przedwojenne pokolenie kresowian cechowały: silne poczucie tożsamości narodowej oraz  poczucie wielkiej  wspólnoty . Jak powiedziała: „W tamtym  czasie, my  młodzi byliśmy po prostu „chorzy na Polskę”.

         Za swoją działalność patriotyczną ppor. Cieślik-Dołęga została awansowana w 2003 r. przez Prezydenta RP na wyższy stopień wojskowy. Została także odznaczona Odznaką: „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” (w 1995r.) , Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa (w 2015 r.), Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (w 2017 r.) oraz Patentem „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” (w 2017 r.).

     W spotkaniu z panią podporucznik uczestniczyli: jej  wnuczka – Pani Maja Wolan,  uczniowie ZST:  Mateusz Zawadka z kl. 2TE, Mateusz Tryczyński z kl.2 TB, Gabriel Koterwa, Norbert Czarny i Krzysztof Sternik z kl. 2 TI oraz opiekunka   szkolnego  Koła Miłośników Lwowa – Pani Małgorzata Korczyńska.

Możesz również polubić…

Skip to content