Procedury funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

procedury1
Aktualności 2019/2020

Procedury funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Procedura postępowania w przypadku prowadzenia konsultacji i zajęć praktycznych

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

Procedury dotyczące funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Skip to content