Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających obrabia elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie, dobiera odpowiednie narzędzia i oprzyrządowanie do obrabiarek. Czyta dokumentację techniczną i programy obróbcze na obrabiarki sterowane numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających:

– obsługuje konwencjonalne obrabiarki skrawające do metali takie jak: tokarki, frezarki i szlifierki, zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej,

– obsługuje obrabiarki numeryczne  z systemami sterowania Sinumerik, Heidenhain, Fanuc i Haas,

– obsługuje wycinarkę elektroerozyjną drutową ze sterowaniem Fanuc,

– potrafi ocenić jakość wykonanego wyrobu przy pomocy ręcznych narzędzi kontrolno-pomiarowych.

Operator obrabiarek skrawających może znaleźć zatrudnienie:

– w zakładach mechanicznych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji,

– w  nowoczesnych zakładach przemysłu ciężkiego i lekkiego,

–  jako operator obrabiarek konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie.

zawód operator urządzeń skrawających
Skip to content