Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z diagnostyką, naprawą i obsługą  pojazdów samochodowych. Do zadań technika pojazdów samochodowych należy m.in.: ocena stanu technicznego i ustalenie przyczyn niesprawności pojazdów, przeprowadzenie diagnostyki samochodowej, wykonanie przeglądów pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych potrafi czytać, analizować  i  prowadzić dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów (często zapisaną w języku angielskim).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych potrafi:

– weryfikować i dokonywać oceny stanu technicznego podzespołów samochodowych,

– przeprowadzać diagnostykę mechanicznych i elektronicznych układów samochodowych     np. testerem Bosch KTS czy Mega Max,

– wykonywać naprawy pojazdów samochodowych,

– posługiwać się dokumentacją zawodową np. ESI Tronic,  AutoData ,  Audatex,

– planować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych,

– jest przygotowany do egzaminu na prawo jazdy kategorii B,

– swoje zainteresowania uczeń tego kierunku może  rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych w ramach kółka motoryzacyjnego.

Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie:
-w warsztacie samochodowym,

-w zakładach produkcji samochodów,

– w salonach sprzedaży samochodów,
– w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
– w sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych,
– w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
– w zakładach likwidacji pojazdów samochodowych,
– na stacjach paliw,
– w innych zakładach związanych z szeroko pojętą motoryzacją,
– mogą prowadzić również własną działalność gospodarczą.

Technik pojazdów samochodowych - Leżajsk
Skip to content