Technik spawalnictwa

Technik spawalnictwa

Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

MEC.10. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa:

– potrafi wykonywać połączenia spawane różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,

– potrafi zaprojektować połączenia konstrukcyjne oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,

– posiada umiejętności oceny złączy spawanych i obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe,

-otrzymuje książeczkę spawacza oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na wybrane metody spawania.

Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie:

– w budownictwie przemysłowym,

– przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,

– zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,

– na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

– jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

Technik spawalnictwa - podkarpacie
Skip to content