Technik informatyk

Technik informatyk

Technik  informatyk zajmuje się budową i obsługą systemów operacyjnych, pisaniem programów komputerowych, projektowaniem stron www, grafiką komputerową, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk:

  • wykonuje montaż komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
  • projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi,
  • tworzy aplikacje internetowe i bazy danych oraz administruje bazy,
  • potrafi tworzyć i obrabiać grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych,
  • potrafi zabezpieczać strony internetowe oraz bazy danych,
  • zarządza witrynami i aplikacjami internetowymi.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie jako:

– administrator sieci,

– serwisant sprzętu komputerowego,

– programista,

– grafik komputerowy,

– webmaster.

technik informatyk
Skip to content