Technik elektronik

Technik elektronik

 • Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Posiada też wiedzę na temat oprogramowania sprzętu elektronicznego. Do zadań technika elektronika należy m.in.: serwis urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych oraz zajmowanie się instalacjami wchodzącymi w skład inteligentnego domu – takimi jak: domofony, alarmy, automatyka bram.Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

  ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik:

  – montuje układy elektroniczne i elektryczne,

  – naprawia układy elektroniczne i elektryczne,

  – uruchamia układy i urządzenia elektroniczne i elektryczne,

  – instaluje urządzenia elektroniczne i elektryczne,

  – programuje urządzenia elektroniczne,

  – pracuje ze światłowodami,

  – uruchamia sieci komputerowe,

  – naprawia sprzęt elektroniczny.

  Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie:

  – w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych,

  – w serwisach urządzeń elektronicznych,

  – jako pracownik technicznego dozoru nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach,

  – jako instalator nowo zakupionej aparatury pomiarowo – kontrolnej,

  – może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Skip to content