Ślusarz

Ślusarz

Ślusarz to specjalista zajmujący się ręczną i ręczno – maszynową obróbką metalu, a także montażem,  naprawą, konserwacją urządzeń technicznych i narządzi. Wykonuje również elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem. Przygotowuje różne konstrukcje metalowe, stosując połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania.  Naprawia  i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, (np. zamki do drzwi, sprzęt AGD).Ślusarz zdobywa wiedzę i umiejętności  praktyczne z zakresu ślusarstwa  oraz spawalnictwa.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz potrafi:

posługiwać się dokumentacją techniczną – wykonywać szkice części maszyn i mechanizmów,

– dobierać materiały do wykonywanych prac,

– wykonywać pomiary warsztatowe,

–  trasować w zakresie właściwym operacjom ślusarskim,

– wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej, posługując się narzędziami ślusarskimi i                elektronarzędziami,

– obsługiwać obrabiarki skrawające tj. tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki, piły mechaniczne,

– wykonywać spoiny metodą MAG/MIG  i TIG,

– oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi,

– wykonywać naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi,

– wykonywać naprawę i konserwację oraz zabezpieczać przed korozją wyroby galanterii metalowej,

– oceniać jakość wykonywanych prac,

Ślusarz może znaleźć zatrudnienie:

  • w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych,
  • na budowach,
  • w firmach sanitarnych i instalacyjno – grzewczych,
  • w serwisach naprawy sprzętu domowego,
  • w pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych),
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

zawód ślusarz
Skip to content