Nowe terminy przebiegu rekrutacji

rekrutacja2
Aktualności 2019/2020

Nowe terminy przebiegu rekrutacji

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE
DO  ZESPOŁU  SZKÓŁ TECHNICZNYCH

W LEŻAJSKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przyjmuje się następujące terminy przebiegu rekrutacji podane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

 1. 15.06. – 10.07. 2020r. składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły.
 • 26.06. – 10.07.2020r. – uzupełnienie wniosku
  o świadectwo  ukończenia szkoły.
 • 31.07. – 04.08.2020r. – uzupełnienie wniosku
  o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje.
 • 12.08.2020r. – ogłoszenie  list kandydatów zakwalifikowanych
   i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 15.06.- 14.08.2020r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 13.08. – 18.08.2020r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica  kandydata albo  kandydata pełnoletniego woli  przyjęcia w postaci
   przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, karty zdrowia i 3 zdjęć  podpisanych 
  na odwrocie.

19.08.2020r. do godz. 14.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Skip to content